به دستور پوتین همه مسئولان باید خودرو های داخلی سوار شوند

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501493101318144/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1