بورس کالا شرایط خرید خودرو در 24 و 25 بهمن را اعلام کرد | بورس

در عرضه های روز 25 بهمن که فیدلیتی 5 نفره و 7 نفره و ریسپکت روی تابلو می روند مهلت ثبت سفارش ساعت 17 روز دوشنبه 24 بهمن است و به منظور مدیریت سفارش های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش های دریافتی را تا ساعت 17:30 روز دوشنبه خواهند داشت.

اشخاصی که در عرضه های قبلی در بورس کالا خودروسواری ،یداری کرده اند و همچنین از ابتدای سال 1398 از شرکت های خودروسازی موفق به ،ید خودرو شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.

میزان پیش دریافت ،ید محصول به میزان 30 درصد بوده و هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفا امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) مجاز به ثبت سفارش حدا،ر 3 دستگاه خودرو است.

بورس کالا در نامه ای جداگانه شرایط جدید خودرو های عرضه شده طی روز های 24 و 25 بهمن را ابلاغ کرد.

– ، در عرضه های روز 24 بهمن که کامیونت فورس، کامیون کشنده امپاور و کامیون کشنده فاو بر روی تابلو می روند مهلت ثبت نام سفارش ساعت 17 روز یکشنبه 23 بهمن است و به منظور مدیریت سفار شهای دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدود سازی سفارش های دریافتی را تا ساعت 17:30 روز یکشنبه خواهند داشت.

میزان پیش دریافت ،ید محصول به میزان 100 درصد بوده و هر کد ملی صرفا امکان یک ثبت سفارش را دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66740307/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85