بورس کالا عامل گرانی خودرو؛ آدرس غلط دادن استکارشناس بازار سرمایه با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: اظهارنظرها در مورد بالا رفتن قیمت خودرو به سبب عرضه آن در بورس کالا، دادن آدرس غلط به افکار عمومی است. – به گزارش سرمایه بیان کرد: تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، حاکم شدن جامع نگری بر اقتصاد است. تنظیم فرایندهای …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66168772/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA