تارا هاوالدرز همچنان از ایران خودرو شاکی است

منبع ریمینو پس از اعلام قیمت هشت محصول بهبود یافته ایران خودرو از سوی شورای رقابت، این شرکت مجبور به توقف تولید خودروهای غیراستاندارد و ارائه طرح های تبدیلی برای تعهدات خود شد که عجیب نیست. – پس از اعلام قیمت هشت محصول بهبود یافته ایران خودرو از سوی شورای رقابت، این شرکت …
منبع خبر: ریمینو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020802634478153728/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA