تجربه رانندگی با آستون مارتین والکری/ عکس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011233748380897280/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%B9%DA%A9%D8%B3