تحویل بیش از ۴۰۰۰ تن نهاده به عشایر تهرانی

مدیر امور عشایر استان تهران از تحویل بیش از چهار هزار تن نهاده به عشایر استان تهران خبر داد.

فرشید ذبیحی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه جامعه عشایری استان تهران تلفیقی از عشایر سایر استان‌های کشور است که حدود ۳۰۰ سال پیش در قالب چهار ایل و ۲۷ طایفه در مناطق عشایری استان تهران س،ت پیدا ،د گفت: جامعه عشایری در سال گذشته بیش از ۶۷ هزار تن انواع محصولات لبنی، پروتئینی، دامی و کشاورزی را تولید ،د.

وی افزود: بیشتر فعالیت‌ها و تولیدات عشایری در مناطق گرمسیر انجام می‌شود و با توجه به امکانات لازم و ارائه تسهیلات من، بانکی پیش‌بینی می‌شود امسال نیز میزان تولیدات محصولات عشایری افزایش پیدا کند.

مدیر امور عشایر استان تهران با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی عشایر تامین نهاده است، گفت: هماهنگی‌های لازم برای تامین نهاده عشایر در فصل زمستان انجام شده و امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

ذبیحی ادامه داد: در یک سال اخیر میزان قابل توجهی نهاده در اختیار عشایر قرار گرفته که در هفت ماه امسال نیز چهار هزار و ۱۸۸ تن نهاده و ۴۶۵ تن آرد خوراکی در اختیار عشایر استان تهران قرار گرفت.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/708589/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C