تحویل خودروها در دور دوم فروش صمت به 1403 منتقل می شود

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020310700810053632/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C