تخت گاز قیمت خودرو به سوی گرانی

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020100468447436800/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C