تخفیف های بیمه ای، هدیه وکالتی کردن حساب در بانک تجارت

با تمدید مهلت امکان وکالتی ، حساب برای ثبت نام خودروهای وارداتی سامانه یکپارچه ،ید خودرو تا ساعت 12 روز شنبه 23 تیرماه، بانک تجارت، به تمام افرادی که حسابشان را در این بانک وکالتی کنند، –
منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030400866557743104/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9