تدوین آیین نامه قانون ساماندهی خودرو

وی ادامه داد: در قانون ساماندهی خودرو، ظرفیت‌های خوبی برای تغییر قوائد تولید و ایجاد جهش در صنعت خودرو پیش بینی شده است که با تصویب این آیین نامه‌ها در هیئت وزیران، تحول در صنعت خودرو رقم خواهد خورد و مباحثی نظیر افزایش میزان تولید، دستیابی به بازارهای صادراتی و رقابت پذیری صنعت خودرو مهیا می‌شود.

به گزارش بازار، عبدالله توکلی لاهیج، افزود: مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها در قانون ساماندهی خودرو پیش بینی شده بود تا به طور مثال مصرف سوخت بصورت سبدی باشد یا برای کیفیت، راهکارهایی ارائه شود و این موارد تمام صنعت را در برمی گیرند و پیچیدگی‌های خاص و ذینفعان مختلفی دارند که کار تدوین آیین نامه را دشوار می‌کرد ضمن اینکه باید از نظرات نخبگان در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کردیم.

گفتنی است؛ براساس قانون ساماندهی خودرو، و، صمت سه ماه از زمان ابلاغ قانون فرصت داشت تا آیین نامه اجرایی ارتقاء کیفیت و کاهش مصرف سوخت را به هیئت وزیران تقدیم کند، اما ۲۱ شهریور ماه این فرصت سر رسید و همچنان این آیین نامه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نشده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65929780/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88