تدوین طرح مدرسه مجازی در راستای کاهش تنوع مدارس

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر،تی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه مصوبه مدرسه مجازی را سال گذشته دریافت کردیم گفت: به دنبال این هستیم تا تنوع مدارس را کاهش داده و در داخل مدرسه مجازی تجمیع کنیم. طرح این کار به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شده است و به زودی نهایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، همایش دو روزه آموزشی – توجیهی روسای ادارات مدارس و مراکز غیر،تی و توسعه مشارکت‌های مردمی و، آموزش و پرورش از صبح امروز در محل باشگاه فرهنگیان آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر،تی و توسعه مشارکت‌های مردمی با حضور در جمع مدیران در این نشست تخصصی، گزارشی از فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد و گفت: در سازمان مدارس غیر،تی ما برنامه‌هایی در سه حوزه قانونگذاری، مدیریتی-سیاست‌گذاری و برنامه‌های مش، با سایر معاونت‌ها را دنبال کردیم.

احمد محمودزاده گفت: در این قالب‌ها، کار مهم در حوزه قانون‌گذاری، بازنگری قانون تأسیس مدارس و مراکز غیر،تی بود. این کار را پس از ۱۸ ماه به نتیجه رساندیم، ۱۶ ماده آن تغییر پیدا کرد و ابلاغ شده است. حمایت از معلمان، حمایت از موسسان را تثبیت و موضوع نظارت را در این قانون، جدی‌تر مطرح کردیم. در کنار این موضوع، بحث استقرار را نیز پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم. موضوع مدارس استیجاری و احداثی سروسامان پیدا کرد تا دیگر مشکلی پیش نیاید.

وی با بیان اینکه بررسی و بازنگری آیین‌نامه‌های مربوط به شوراهای عالی آموزش و پرورش استان‌ها برای احیای برخی از ظرفیت‌ها یکی از کارهای مهمی است که امسال دنبال خواهد شد، گفت: چندین برنامه را هم با قرارگاه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در دست اجرا داریم که در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت و امیدواریم به خوبی اجرا شود.

وی همچنین از بررسی طرح مدرسه مجازی خبر داد و گفت: مصوبه این موضوع را سال گذشته دریافت کردیم و به دنبال این هستیم تا تنوع مدارس را کاهش داده و در داخل مدرسه مجازی تجمیع کنیم. طرح این کار به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شده است و به زودی نهایی خواهد شد.

محمودزاده با بیان اینکه مبنای صدور مجوز در سازمان مدارس غیر،تی، قانون است، گفت:  فعالیت  مراکز آزمون ها در کشور باید در چارچوب مجوز و مقررات باشد، فعالیت  مراکز فاقد مجوز ممنوع بوده و در صورت مشاهده کردید، آن را تعطیل کنید.

معاون وزیر آموزش و پرورش از استان‌ها خواست تا هوش مصنوعی را در مدارس غیر،تی با مفموم درست، شروع کنند.

وی افزود: در این زمینه در مرکز اقداماتی در حال انجام است ولی شما نیز باید این کار را در استان‌ها شروع کنید.

وی همچنین بر اجرای نظام دوری در مدارس غیر،تی، جذب مربی بهداشت، اجرای جدی برنامه‌های پرورشی، استمرار کیفی و جدی طرح‌هایی از قبیل آوای آسم،، چفیه‌های بهشتی و طرح ولایت تاکید کرد و گفت: شما باید تمهیدات لازم برای ایجاد نمازخانه در مدارس فراهم کنید.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/718924/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3