­تذکر عضو شورا درباره توجه به کیفیت خودرو‌های داخلی

به گزارش خبرخودرو، سوده نجفی درصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت:و، صمت باید نظارت بر خودروسازان داخلی را افزایش دهد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران درصد و هشتاد و نهمین جلسه شورا برضرورت ارائه گزارش مکتوب سفر شهردار تهران به چین به شورا تاکید کرد و گفت: نگاه به تولید ملی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری خوب است، اما برخی خودروسازان از این مسئله سوء استفاده کرده و کیفیت را کاهش می‌دهند و زمان تحویل را افزایش می‌دهند.­

سوده نجفی افزود: باید به کیفیت و کمیت خودرو‌ها توجه شود و و، صمت نظارت بر تولیدکنندگان را افزایش دهد تا به خود کفایی در تولید برسیم.

عضو شورای شهر تهران همچنین گفت:در این زمینه نمایندگان تهران در مجلس نیز باید پای کار باشند و مسائل را از و، صمت پیگیری کنند تا مردم بتوانند نتایج تلاش‌ها را ملموس ببینند و در صف اتوبوس و مترو باشند و به روزی برسیم که تهران جزء ۱۰ شهر آلوده نباشد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/704464/%C2%AD%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C