ترافیک در محور تهران- مشهد

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011246864713596928/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF