ترمز افزایش قیمت خودروها کشیده شد!

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020219655117787136/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%21