ترمز افزایش قیمت خودروها کشیده شد!بازار خودرو هفته را با ثبات و آرامش به پایان رساند. – به گزارش زنهار، بازار خودرو این هفته روزهای آرامی را می گذراند، به جز در دو روز ابتدایی هفته که نوسان قیمتی وجود داشت در سایر روزها قیمت بیشتر خودروها ثابت مانده است و به نظر می رسد بازار خودرو این هفته را بدون فراز …
منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020219655117787136/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%21