ترمز قیمت خودرو کشیده شد؛ آخرین قیمت خودرو های داخلی

میزان نوسان قیمت ها در بازار خودرو طی 24 ساعت گذشته به صفر رسید، به طوری که هیچ تغییر قیمتی را در بازار خودرو شاهد نبودیم. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021121274453452800/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C