تسلا در سه ماهه سوم 2023، 330 ایستگاه سوپرشارژ جدید در سطح جهان اضافه کرد

گروه بین الملل: در سه ماهه سوم سال 2023، تسلا اندکی سرعت
گسترش شبکه سوپرشارژ خود را در سراسر جهان افزایش داد.

به گزارش خبرخودرو، تعداد ایستگاه های جدید (در سطح جه،)
به 330 مورد رسید (با افزایش شش درصدی نسبت به سال گذشته) که بالاترین نتیجه در
سال جاری تاکنون است.

تعداد کانکتورهای انفرادی جدید نسبت به سال گذشته با 11
درصد افزایش به تعداد 3 هزار و 23 دستگاه رسید که بهترین نتیجه تا کنون در سال
2023 است. میانگین نسبت کانکتورها در هر ایستگاه به 9.2 (در مقایسه با 8.7 سال
قبل) رسید.

حجم استقرار بسته به عوامل مختلفی متفاوت است. بیشترین
تعداد ایستگاه ها و کانکتورهای جدید در سه ماهه چهارم 2020 و سه ماهه چهارم 2022
ثبت شده است.

تسلا در گزارش مالی سه‌ ماهه سوم خود خاطرنشان کرد که شبکه
سوپرشارژینگ همچنان سودآور است (از جمله سرمایه‌گذاری در توسعه) و اظهار داشت که
تمرکز بر روی مدیریت خودروهای الکتریکی غیر تسلا در آینده است.

ایستگاه های سوپر شارژ و بیش از 8 هزار و 600 غرفه جداگانه
عدد نسبتاً بالایی است (در مقایسه با سایر شبکه ها) و میزان آن کمی بیشتر از یک
سال پیش بود.

وقتی صحبت از اندازه فعلی شبکه می شود، در حال حاضر تقریباً
از 5 هزار و 600 ایستگاه و بیش از 51 هزار ایستگاه شارژ جداگانه تشکیل شده است.
این تقریبا یک سوم بیشتر از یک سال پیش است.

در ماه سپتامبر، تسلا نصب 50 هزارمین غرفه سوپرشارژ
خود را جشن گرفت که اتفاقاً یک غرفه ویژه در کالیفرنیا نصب شد

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/703617/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-2023-330-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF