تسلا فروش عمده خودروهای برقی ساخت چین را در ژانویه 2024 افزایش داد

تسلا فروش عمده خودروهای برقی ساخت چین را در ژانویه 2024 افزایش داد

گروه بین الملل: در ژانویه، تسلا مجموع محموله های عمده فروشی خودرو در چین (،ده فروشی و صادرات محلی) را افزایش داد.

به گزارش خبرخودرو، طبق داده‌ های اولیه انجمن خودروهای مسافری چین، مجموع محموله‌ های عمده ‌فروشی خودروهای تسلا ساخت چین (MIC) مدل 3/مدل  Yدر ماه گذشته به تعداد 71 هزار و 447 دستگاه رسید که 8 درصد بیشتر از یک سال قبل است.

این بدان م،است که مدل 3 ارتقا یافته (معروف به هایلند) و تسلا مدل Y کمی به روز شده در چین همچنان مشتریان زیادی را در چین جذب می کنند. در سال 2023، مدل Y پرفروش ترین مدل تمام الکتریکی در چین بود.

در روزهای آینده، برای درک بهتر وضعیت تسلا، باید داده های ،ده فروشی/صادرات محلی را دریافت کنیم.

برای مرجع، در سال 2023، کل فروش عمده فروشی تقریباً به 950 هزار دستگاه رسید که 33 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

تسلا اخیراً گفت که کارخانه شانگهای تولید با نرخ عادی را در سه ماهه چهارم از سر گرفت و از زمان توقف برنامه ریزی شده در سه ماهه سوم بازگشت. تولید مدل به روز شده 3 در کمتر از دو ماه به سرعت کامل رسید. این کارخانه می تواند سالانه نزدیک به یک میلیون خودروی الکتریکی تولید کند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/713897/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-2024-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF