تسهیل اسقاط در گرو واردات خودرو

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203186202447872/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88