تصادفات درون شهری منجر به فوت در البرز 50 درصد کاهش یافت

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011210936240855040/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4