(تصاویر) خاتمی و خمینی در جلسه روحانیون مبارز و مدرسین حوزه علمیه قم

در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و تولد امام خمینی اعضای مجمع روح،ون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با حضور در حرم مطهر امام خمینی (س) ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جلسه مش،ی را با حضور حجت ا،لام و المسلمین سید حسن خمینی برگزار ،د.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/709698/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85