تصمیم شورای رقابت قیمت خودرو را تا 20 درصد افزایش می دهد/ ورود کمیسیون صنایع به افزایش قیمت خودرو؛ حسینی در گفت و گو با شفقناعضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت خودرو توسط شورای رقابت توجیه پذیر نیست، اظهار کرد: شورای رقابت می گوید زیر 10 درصد قیمت ها را افزایش داده اما به نظر من وقتی خودرو در زنجیره تولید قرار بگیرد و به دست مصرف کننده برسد، – قطعا این افزایش …
منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66117632/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C