تصمیم کم سابقه دولت برای بازار خودرو | دوشنبه دهم بهمن ماه،

در ماه های گذشته، بحث های زیادی درباره آزادسازی دوباره واردات خودرو درگرفت و سرانجام با موافقت دستگاه های تصمیم ساز، مجوز واردات اولین گروه از خودروها صادر شد.

تخفیف روز: تعرفه واردات در شرایطی که اقتصاد ایران آماده می شود که پس از چند سال، از نخستین خودروهای وارداتی جدید به کشور استقبال کند، حالا گمرک از کالا نیز داغ است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، پس از ،وج آمریکا از برجام در بهار 1397، ،ت وقت به منظور مدیریت هزینه های ارزی، واردات بیش از دو هزار قلم کالا را به کشور ممنوع کرد و در میان آنها، خودرو به ،وان یکی از اصلی ترین ممنوعه ها قرار گرفت.

،ت در این روز از طرح ویژه خود به ،یداران خودروهای خارجی رونمایی کرد، – شرایطی که قیمت خودروهای خارجی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و شرایط ،ید خودرو در بازاری متنوع را تسهیل می کند که قطعا تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو خواهد داشت.

در جدیدترین خبر رییس سازمان بورس درمورد سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: این موضوع جزییات زیادی دارد اما درحال مذاکره با شورای رقابت هستیم تا دستورالعملی که درحال اماده سازی آن هستند طبق کالاهایی باشد که در سال ها


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66620387/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

دوشنبه دهم بهمن ماه، برای اقتصاد ایران روزی نسبتا آرام بود، بازارها تلاطم کمتری را تجربه ،د و هیاهوی روزهای گذشته به حداقل رسید.