تعیین حاشیه سود عادلانه در نظام توزیع؛ راهکاری موثر برای مقابله با گران فروشی در بازار لوازم یدکی

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
عدم تعیین حاشیه سود منطقی برای صاحبان صنوف را از عوامل موثر بر افزایش
تخلفات در بازار ،تیک و لوازم یدکی خودرو برشمرد و ،وان کرد: حضور صاحبان صنوف و اتحادیه های صنفی
مربوطه هنگام تعیین تعرفه و حاشیه سود نظام توزیع زمینه را برای تعیین سود عادلانه
برای عمده فروشان و ،ده فروشان فراهم کرده و به حذف هنجارشکنان و سوداگر، که
عامل ایجاد اختلال در بازار هستند کمک خواهد کرد.

آرمان
خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
با اشاره به افزایش تخلفات
به ویژه گران فروشی و عرضه های خارج از شبکه در بازار ،تیک و لوازم یدکی خودرو
اظهار داشت: یکی از عوامل موثر بر رشد تخلفات در صنوف مختلف عدم تعیین حاشیه سود
منطقی برای صاحبان صنوف است. به ،وان مثال در برخی صنوف سود عمده فروشان 3 درصد و
،ده فروشان 10 درصد بوده و در برخی دیگر سود عمده فروش 15 درصد و سود ،ده فروش 25
درصد تعیین شده است.

وی ادامه داد: این تفاوت در حاشیه
سود در حالی است که سود هر واحد صنفی باید بر مبنای گزارش توجیهی مشتمل بر هزینه های
اجاره بها، آب، برق، گاز و هزینه های پرسنلی و سرشکن شدن قیمت عرضه و فروش کالا و
بر اساس نظرات اتحادیه صنفی مربوطه تعیین شود در غیر این صورت تغییری در وضعیت
تخلفات صنفی حاصل نخواهد شد.

عضو
هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
تاکید کرد: همچنین حضور صاحبان صنوف و اتحادیه های صنفی مربوطه هنگام تعیین تعرفه و حاشیه سود
نظام توزیع در زنجیره ارزش صنوف مختلف و اقناع مسئولین زمینه را برای تعیین سود
عادلانه برای عمده فروشان و ،ده فروشان فراهم کرده و به حذف هنجارشکنان و
سوداگر، که عامل ایجاد اختلال در بازار هستند کمک خواهد کرد.

خالقی در پایان بیان کرد: بر این
اساس نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت و سازمان تعزیرات می توانند طبق قو،ن
موجود با واحدهای صنفی متخلف برخورد کرده و یا به علت گران فروشی و عرضه خارج از
شبکه جریمه کنند.

 

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/720612/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C