تغییر ساعات کاری مراکز معاینه فنی تهران در روزهای آخر سال

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011202357156577280/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1