تمرکز دولت و مجلس بر واردات خودرو| ارزبری در صنعت خودرو چگونه کاهش یافت؟

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210436892798976/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%26%23124%3B-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA