توجیه قانونی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد/ در برخی موارد قیمت خودروی فروش رفته در بورس با بهای پایه 100 درصد متفاوت است

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66834697/%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%AF%D8%B1