تورم خرید خودرو در مردادماه منفی شدتورم ماهانه ،ید وسایل نقلیه در بازار خودرو در چهارمین ماه متوالی با منفی 1.7 درصد شد. – رو،مه تعادل بر اساس آ،ین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران، تورم ماهانه ،ید وسایل نقلیه بازار خودرو در مردادماه امسال با 1.7 درصد منفی اعلام شد. همچنین این نرخ تورم در ماه های تیر 3.
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020627888415918080/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF