توصیه های پلیس برای بالا بردن امنیت خانه ها | چگونه دست سارقان را از اموالمان کوتاه کنیم؟

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66832464/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%26%23124%3B