توضیحات ایران خودرو در مورد برنامه قطعی تجدید و کاهش زیان / وزیر صمت به محسن رضایی نامه زد

در راستای برنامه های اعلام شده برای ،وج از شمولیت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، شرکت ایران خودرو و شرکتهای وابسته خود برای اصلاح ساختار مالی خود اقدامات جدیدی را آغاز کرده اند – در راستای برنامه های اعلام شده برای ،وج از شمولیت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، …
منبع خبر: تجارت نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021200898436186112/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4