توقف تولید ولوو و تسلا به دلیل حملات دریای سرخ، همزمان با حملات هوایی آمریکا و انگلیس به یمن

گروه
بین الملل: مردم یمن روز جمعه در پی حملات هوایی آمریکا و ،یس در صنعا پایتخت
تحت کنترل حوثی ها تظاهرات ،د.

به
گزارش خبرخودرو، حملات هوایی به سایت‌ های شورشیان در یمن پس از هفته‌ ها حملات
م،ب به کشتی ‌های دریایی دریای سرخ توسط حوثی ‌های مورد حمایت ایران که می‌گویند
در همبستگی با غزه عمل می ‌کنند، انجام می ‌شود.

خودروسازان
تسلا و ولوو کار متعلق به جیلی اعلام ،د که برخی از تولیدات خود را در اروپا به
دلیل کمبود قطعات به حالت تعلیق در می آورند که اولین نشانه واضحی است که حملات به
کشتیر، در دریای سرخ به تولیدکنندگان منطقه ضربه می زند.

ایالات
متحده و بریت،ا روز پنجشنبه مجموعه ‌ای از حملات هوایی را به یمن با هدف شبه ‌نظامیان
حوثی مورد حمایت ایران انجام دادند که حملات آنها به کشتی‌های بین ‌المللی یکی از
مهم ‌ترین مسیرهای کشتیر، جهان را مختل کرده است.

نرخ حمل و نقل
کانتینری در این هفته افزایش بیشتری پیدا کرد زیرا این نگر، ها افزایش یافت که
کشتی هایی که همه چیز از لباس، تلفن و باتری خودرو را حمل می کنند باید برای مدت
طول، تر از حد انتظار از کانال سوئز، سریع ترین مسیر بین آسیا و اروپا اجتناب
کنند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/711318/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86