تولید این 6 خودرو در ایران متوقف شد

منبع خبر: جهان مانا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020401921140193280/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF