تولید خودرو 15 درصد افزایش یافت/ زیان 210 همتی ایران خودرو و سایپا

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو ناگه، و یک شبه به وجود نیامده اند، گفت: طی سه سال اخیر ،ت توانست با رشد متوسط 15 درصد، –
منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030449812585910272/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%2F-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88