تولید 7 خودرو برقی برای کاهش آلودگی هوا

دو موضوع در دستورکار ،ت قرار دارد؛ اول برقی شدن وسایل حمل و نقل عمومی و دیگری اینکه شهرداری تهران حدود 1000 اتوبوس برقی به ناوگان حمل و نقل تهران اضافه خواهد کرد. – رییس سازمان محیط زیست: تولید و قرار گرفتن هفت نوع خودروی برقی در چرخه حمل و نقل کشور در دستورکار نهاد ریاست …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020808967928901632/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7