تویوتا در تولید خودروهای برقی تاریخ ساز می شود!

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020368867974735872/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21