توییت جنجالی فاطمی امین خبرساز شد + عکس

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66125307/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3