تکلیف سامانه یکپارچه خودرو روشن شد؛ خبری ویژه برای متقاضیان خرید خودرو!

در پی اخبار منتشر شده مبنی بر حذف سامانه یکپارچه خودروها، معاون صنایع حمل ونقل و، صنعت، معدن و تجارت، حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را تکذیب کرده و از برنامه ریزی برای توازن بخشی به عرضه و تقاضا در تولید و بازار خودرو خبر داده است. – به گزارش تازه نیوز، از شب گذشته …
منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020715079309058048/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86