تکلیف پلیس برای ساماندهی و نحوه ثبت تخلف موتورسیکلت های دودزا و فرسوده/ بررسی افزایش محدودیت ورود خودروها به محدوده طرح LEZ

منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020544559447324672/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C