ثبت تردد بیش از 369 میلیون خودرو در جاده های کشور

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101080124917760/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1