جدول قیمت خودرو در بازار آزاد

پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ نیز از یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل۱۳۹۹ آن نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شده‌است و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده‌است.

خودروهای پژو نیز در این مدت گران شدند به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۳۶۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ آن نیز از ۳۷۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۸۰ میلیون تومان رسیده‌است.

قیمت روز خودرو در ج، زیر آمده‌است:

به گزارش وان،وز، 

ررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از آن است که خودروها در ۲۴ ساعت گذشته گران شدند به طوری که پراید ۱۳۱ از ۲۰۸ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۱۲ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۵۱ سال ۱۴۰۱ آن نیز از ۲۰۹ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۱۲ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۱۹۸ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۰۲ میلیون تومان رسیده‌است.

رانا از ۴۰۰ میلیون تومان گذر کرد/ ج، قیمت‌ها


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66018239/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

خودروهای تیبا نیز از افزایش قیمت‌ها در این مدت در امان نماندند به طوری که تیبا ۲ مدل ۱۴۰۱ از ۲۴۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۲۳۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۳۸ میلیون تومان رسیده‌است.