جدیدترین فروش ایران‌خودرو تا یک‌شنبه

در این طرح سه خودرو به فروش می رسد. جزییات این طرح را در اکوایران و در لینک زیر بخو،د:منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65782993/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87

جدیدترین طرح فروش ایران خودرو استارت خورده است و تا یک شنبه ادامه دارد.