جزییات جدید ثبت نام پیش فروش سایپا / شرایط و قیمت خودروها

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66778730/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA