جزییات حذف قرعه کشی خودرو / قیمت خودروهای داخلی که قرار است عرضه شود تغییر می کند

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66995907/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1