جزییات خرید خودروی خارجی از بورس؛ هر کد ملی یک خودرو

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66375531/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9B-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9