جزییات خرید 15 بالگرددید در شب از روسیه/اعزام بیمار برای تهیه تجهیزات ممنوع

بسته اخبار اجتماعی ایرنا در ششم ،داد به مدیریت تغییر اقلیم ایران در ،ت رییسی، ممنوعیت فروش داروی گیاهی در عطاری ها،کودکان در خانواده های گرفتار اعتیاد، – افزایش 18 درصدی مرگ ناشی از غرق شدگی، برگزاری دادگاه پرونده ،یرالشاکی شرکت خودرویی آذویکو، جزییات ،ید 15 بالگرددید …
منبع خبر: حوادث پ،
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030310347771062272/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%2F%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87