جزییات قرعه کشی، انتخاب و تحویل طرح یکپارچه عرضه خودرو داخلیتحویل طرح فروش یکپارچه خودرو داخلی به سال آینده کشیده می شود. اگر خوش شانس باشید، امکان دارد در ،ت تحویل سه ماهه قرار بگیرید. گروه دیگری که موفق نمی شوند تکمیل وجه انجام دهند یا اعلام انصراف می کنند از گرونه بیرون می روند تا سایر نفرات جایشان را بگیرند. – داخلی برمبنای …
منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011200262381596672/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88