جزییات قیمت خودروهای عرضه شده در طرح یکپارچه | قیمت خودروهای

وی در پاسخ به این سوال که خودروهای تحویلی در نیمه دوم یا سال آینده با چه قیمتی عرضه می شود؟ گفت: و، صمت بارها اعلام کرده اس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020217345244901376/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87

قیمت خودروهای عرضه شده در طرح یکپارچه براساس قیمت روز شورای رقابت خواهد بود.

– جی پ،؛ سخنگوی و، صمت گفت: قیمت خودروهای تحویلی طرح یکپارچه براساس قیمت روز شورای رقابت است اما و، صمت تلاش می کند تا هزینه خودروسازان را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ها کنترل کند.

وی افزود: بنابراین متقاضیان ،ید خودرو در طرح یکپارچه که ،ت آنها بیش از سه ماه است نگران نباشند که چرا برای آنها پیامک و دعوت نامه ثبت نام ارسال نشده زیرا همانطور که بیان شد، سه ماه قبل از اینکه فرآیند تحویل خودرو آغاز شود خودروساز برای مشتری دعوتنامه انعقاد قرارداد ارسال می کند و لذا متقاضیان ،ید خودرو در طرح یکپارچه اطمینان خاطر داشته باشند که ،تشان محفوظ است.

امید قالیباف در گفت وگو با ، و در پاسخ به این سوال که انعقاد قرارداد خودروسازان با افرادی که ،ت تحویل خودروی آنها به نیمه دوم امسال و یا سال 1403 موکول شده است، چه زم، است؟ اظهار داشت: روال معمول در خودروسازی ها به این صورت است که خودروساز سه ماه قبل از تحویل خودرو برای متقاضی دعوت نامه ارسال می کند تا متقاضی برای شروع فرآیند دریافت خودرو و تکمیل وجه اقدام کند.