جزییات پرداخت وجه خودروها در طرح یکپارچه/ انعقاد قرارداد 3 ماه قبل از زمان تحویل

منبع خبر: ،
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020135759161817088/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%2F-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87