جهش قیمت این ماشین پرطرفدار در بازار + قیمت انواع خودرو در بازار امروز 9 فروردین

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112314261235712/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88