جولان خودروهای فرسوده و افزایش آلاینده ها

افزیش آلودگی هوا معضلی است که هر ساله باعث تعطیلی مدارس و ادارات ،تی و بنگاه های اقتصادی و ضرر و زیان های هنگفت می شود، اما برخی مسئولان ذیربط هر بار با فرافکنی مسئولیت مق، با این چالش را متوجه سازمان های دیگر می کنند و با بهانه نبود بودجه و امکانات … – آرمان ملی …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020832080374605824/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7