حذف انحصار صنعت خودرو در کنار تنوع بخشیدن به سبد سوخت، مسیر کاهش ناترازی بنزین

محمدرضا کارگذار کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره مشکلات خودرو های فرسوده و همچنین صنعت خودروی غیربهینه کشور و تشدید ناترازی بنزین در سال جاری اظهار داشت: – یکی از مشکلات راهبردی صنعت خودروسازی ایران، بی کیفیت بودن خودرو های آن است. وی افزود:
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030322543587792896/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AF